Istorija

VšĮ Klaipėdos m. greitosios medicininės pagalbos stotis įkurta 1945 m., kai pirmasis Klaipėdos m. sveikatos skyriaus vedėjas A. Dirsė išleido 42-ąjį įsakymą, kuriuo gydytojas G.Pitalev buvo įpareigotas organizuoti greitąją medicinos pagalbą. Įkurta GMP tarnyba turėjo tik vieną „Ford“ markės automobilį. Klaipėdos GMP stoties vyr. gydytojų organizatorių dinastija vystėsi taip:

gyd. G. Pitalev nuo 1946 m. rugpjūčio 16 d., vyr. gydytojo pareigas perduoda gyd. O. Smirnovai, pastaroji po 2 mėn., spalio 31 d., perduoda šias pareigas gyd. chirurgui A. Vikrijev, kuris vadovauja iki 1947 m. vasario 2 d. Po to šį postą užima gyd. G. Serebrokamen ir vadovauja iki 1949 m. rugpjūčio 6 d. Nuo 1949 m. rugpjūčio iki lapkričio 26 d., jį pakeičia Z. Juškevičius. Nuo 1949 m. lapkričio iki 1965 m. balandžio 1 d. ištisus 16 metų ilgai ir produktyviai GMP stočiai vadovavo gyd. I. Rimšaitė. Nuo 1965 m. iki 1976 m. kovo mėno vyr. gydytoju dirbo gyd. G. Norvaišas. Nuo 1976 m. iki 1985 m. stočiai vadovavo gyd. V. Štombergas. Nuo 1985 m. balandžio mėn. iki šio laiko Klaipėdos GMP stočiai vadovauja gyd. Rimvydas Juodviršis.
Iki I952 m.. pradžios suformuojamos 2 brigados, įkurtas dispečerių postas, iškvietimų skaičius pasiekia 10.000.
Nuo 1952 m. iki 1962 m. pradžios, suformuojamos 4 brigados, iškvietimų skaičius pasiekia 25000.
Nuo 1962 m. iki 1975 m. patvirtintos 9 brigados. Iškvietimų skaičius pasiekia nuo 30.000 iki 57.000.
Nuo 1975 m. iki 1997 m. brigadų skaičius padidėja iki 14, o iškvietimų skaičius iki 60 000.
Nuo 1998 m. iki šio laiko dėl Sveikatos sistemos reformos brigadų skaičius sumažėjo iki 9, o iškvietimų skaičius iki 40.000.