Informacija klientams

Kvietėjas turi tiksliai ir aiškiai atsakyti į visus dispečerio pateiktus klausimus. Pagrindiniai klausimai:

  • kvietimo priežastis (kas atsitiko)
  • paciento (įvykio  vieta) adresas
  • vardas, pavardė (jei žinoma)
  • amžius (jei klausiama)
  • kviečiančio asmens duomenys (giminystės ryšys ar pavardė)

Kvietėjas pagal galimybę turėtų pasitikti ir palaukti GMP ekipažo, nurodyti kaip greičiau pasiekti pacientą, nurodyti durų kodą, pasirūpinti naminiais gyvūnais, kad netrukdytų medikams. Jeigu pacientas pats atvyksta į GMP stotį, kvietimas registruojamas tiesiogiai. Dispečerinė yra pastato pirmame aukšte. Nemokami telefonų Nr: Iš visų ryšio tinklų – 113, Bendros pagalbos centras – 112.

VšĮ Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotis (įk. 190470591, Jurginų g. 33, Klaipėda), greitosios medicinos pagalbos suteikimo tikslais daro telefoninių pokalbių įrašus. Jie gali būti pateikiami teisėsaugos institucijų prašymu. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.