Mokamos paslaugos

Pradžia ► Korupcijos prevencija ► Mokamos paslaugos

Vš.Į. Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stoties teikiamos pacientams paslaugos

Nemokamos

GMP paslaugoms, kurių išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų, priskiriama:
1. GMP dispečerinės tarnybos paslaugos;
2. GMP budinčių brigadų teikiamos paslaugos:
2.1. GMP paslaugos, teikiamos pacientų namuose ar kitose jų buvimo vietose;
2.2. GMP paslaugos, teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ), jei pacientui būtina sveikatos priežiūra viršija tų įstaigų kompetenciją;
2.3. stabilios būklės pacientų pervežimas iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą stacionarinę ASPĮ, jei GMP paslaugų teikėjui atgabenus pacientą į pirmosios ASPĮ priėmimo-skubios pagalbos skyrių paaiškėja, kad ši įstaiga pagal savo kompetenciją negali suteikti reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų;
2.4. pacientų, kurie gali būti gabenami tik GMP automobiliu, pervežimas iš stacionarinės ASPĮ priėmimo-skubios pagalbos skyriaus į namus po to, kai GMP paslaugų teikėjo atvežtam pacientui suteikiamos būtinos sveikatos priežiūros paslaugos;
2.5. pacientų pervežimas iš vienos stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančios ASPĮ į kitą ASPĮ toliau tirti ir/ar gydyti;
2.6. užsienyje sunkiai susirgusių ar susižeidusių Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų pervežimas nuo Lietuvos Respublikos sienos į ASPĮ toliau tirti ir/ar gydyti;
2.7. Lietuvos Respublikos teritorijoje sunkiai susirgusių ar susižeidusių asmenų, apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu kitose Europos Sąjungos šalyse ir pateikusių draustumą patvirtinančius dokumentus, pervežimas iš ASPĮ iki Lietuvos Respublikos sienos;
3. pacienčių pervežimas nuo iškvietimo vietos į ASPĮ ir iš vienos ASPĮ į kitą dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo, ar dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo.
4. pacientų pervežimas (išskyrus pervežimus iš ASPĮ) į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-244 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų ūminio miokardo infarkto su ST segmento pakilimu atveju, prieinamumo gerinimo ir šia liga sergančių ligonių srautų valdymo reikalavimų patvirtinimo“ nurodytas ASPĮ, teikiančias ir organizuojančias ūminio miokardo infarkto su ST segmento pakilimu atveju perkutantinės koronarinės inervencijos paslaugas (toliau – PKI centras) arba į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-40 „Dėl Ūminio galvos smegenų insulto diagnostikos ir gydymo insulto gydymo centruose tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodytus insulto gydymo centrus, teikiančius ir organizuojančius ūminio galvos smegenų insulto atveju intervencinės radiologijos paslaugas.

Mokamos paslaugos

1. Pacientų pervežimo iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą stacionarinę ASPĮ toliau gydyti;
2. pacientų pervežimo iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ diagnostinėms, gydomosioms procedūroms ar tyrimams atlikti, jei pervežimas būtinas dėl paciento sveikatos būklės (indikacijas suderina siunčiančioji ir priimančioji įstaigos);
3. pacientų pervežimo iš stacionarinės ASPĮ į namus po stacionarinio gydymo, jei tai būtina dėl paciento sveikatos būklės (indikacijas nustato siunčiančioji ASPĮ);
4. pacientų transportavimo jų ar jų artimųjų prašymu, jei tai nėra būtina dėl paciento sveikatos būklės.
5. Medicininė priežiūra masinių renginių metu.
6. Apmokėjimas :
6.1. 1–3 punktuose numatytais atvejais paciento pervežimo išlaidas apmoka siunčiančioji ASPĮ pagal sutartį su GMP paslaugų teikėju,
6.2. 4 punkte numatytu atveju pacientas moka savo lėšomis;
6.3. 5 punkte numatytais atvejais savo lėšomis moka užsakovas.

Visais atvejais su pacientais sudaroma sutartis. Su juridiniais asmenimis sudaroma sutartis arba paimama paraiška su pasižadėjimu apmokėti už paslaugas.

Įkainiai.

Įkainiai tikslinami kiekvienais metais priklausomai nuo paslaugų apmokėjimo iš Klaipėdos Teritorinės ligonių kasos dydžio.
2016 m :
1 val. GMP paslaugos, suteiktos pažangaus ar pradinio gyvybės palaikymo brigados B ar C tipo automobiliais, kaina 29 €.
1 nuvažiuoto km kaina už Klaipėdos m. ribų 0,25 €.
Telefonai pasiteiravimui: sekretoriatas (8 46) 313689,
vyr. buhalterė (8 46) 313683. El. p.

Vyriausias gydytojas

Informacija atnaujinta: 2017-01-09