REORGANIZACIJA

Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas

Vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu, LR viešųjų įstaigų įstatymu ir kitais teisės aktais, viešoji įstaiga Klaipėdos miesto greitosios medicininės pagalbos stotis (kodas 190470591, buveinės adresas- Klaipėda, Jurginų g. 33, registro tvarkytojas –  Juridinių asmenų registras) praneša, kad yra parengtos Viešosios įstaigos Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stoties, viešosios įstaigos Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties, viešosios įstaigos Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centro, VšĮ Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos, viešosios įstaigos Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stoties, viešosios įstaigos Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties, viešosios įstaigos Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centro, viešosios įstaigos Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties, viešosios įstaigos Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties, viešosios įstaigos Radviliškio rajono greitosios medicinos pagalbos centro, viešosios įstaigos Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centro, viešosios įstaigos Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stoties, viešosios įstaigos Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties, viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties, viešosios įstaigos Greitosios medicinos pagalbos stoties (toliau Reorganizuojamos įstaigos) reorganizavimo jungimo būdu prijungiant jas prie viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties (toliau Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga) reorganizavimo sąlygos (toliau Reorganizavimo sąlygos), kurios nustato Reorganizuojamų įstaigų prijungimo prie Reorganizavime dalyvaujančios įstaigos reorganizavimo tvarką. Procese dalyvaujančios Reorganizuojamos įstaigos- po reorganizavimo veiklą baigiančios įstaigos, kurios visa turtą, kapitalą, įsipareigojimus, teises ir pareigas perduoda Reorganizavime dalyvaujančiai įstaigai, kuri po reorganizacijos keičia pavadinimą į Greitosios medicinos pagalbos tarnybą nuo naujos redakcijos įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

Reorganizavimo sąlygų aprašas
GMP tarnybos įstatų projektas
2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys
2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys
2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Nuoroda į reformai skirtą interneto svetainę

Informacija atnaujinta: 2023-02-02