Statistika

2016 m. dirbo 8,5 išvažiuojamos brigados Klaipėdoje ir 2 brigados Palangoje. Viso 10,5 brigados. Dirbo 149 darbuotojai, iš jų 7 gydytojai, 75 slaugytojai, 67 kiti darbuotojai.

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2007-11-06 įsakymu Nr. V-895 ,, Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ nuo 2008 m. liepos 4 d. standartizuotos GMP brigados, sudarant dviejų tipų brigadas: pradinio gyvybės palaikymo ir pažangaus gyvybės palaikymo paslaugas teikiančias GMP brigadas.

2016 m. kreipėsi 52.923 pacientas, iš jų:

Išvykimų skaičius – 44.541.

Vidutiniškai vienai brigadai per parą teko 11,0 kvietimo.

Į stacionarus tolimesniam gydymui ir diagnozės patikslinimui buvo nuvežta 30.710 pacientų. Iš jų buvo hospitalizuoti 13.574 pacientai, o tai sudarė 44,2% visų vežtų į stacionarą.

Išvažiuojamųjų brigadų operatyvumas nuo kvietimo užregistravimo iki pirmos medicinos pagalbos teikimo pradžios GMP darbuotojams atvykus pas pacientą: iki 15 min. sudarė 95,2%.

Informacija atnaujinta: 2017-05-18