Statistika

2018 m. dirbo 8,5 brigados Klaipėdoje ir 2 brigados Palangoje. Viso 10,5 brigados. Dirbo 151 darbuotojai, iš jų 5 gydytojai, 77 slaugytojai, 69 kiti darbuotojai.

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2007-11-06 įsakymu Nr. V-895 ,, Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ nuo 2008 m. liepos 4 d. standartizuotos GMP brigados, sudarant dviejų tipų brigadas: pradinio gyvybės palaikymo ir pažangaus gyvybės palaikymo paslaugas teikiančias GMP brigadas.

2018 m. kreipėsi 49.466 pacientas, iš jų:

Išvykimų skaičius – 42.866.

Vidutiniškai vienai brigadai per parą teko 11,2 kvietimo.

Į stacionarus tolimesniam gydymui ir diagnozės patikslinimui buvo nuvežta 27.241 pacientų. Iš jų buvo hospitalizuoti 12.258 pacientai, o tai sudarė 45,0% visų vežtų į stacionarą.

Išvažiuojamųjų brigadų operatyvumas nuo kvietimo užregistravimo iki pirmos medicinos pagalbos teikimo pradžios GMP darbuotojams atvykus pas pacientą: iki 15 min. sudarė 96,2%.

Informacija atnaujinta: 2019-01-22