Išsiųsta parama Ukrainai

Klaipėdos GMP automobiliuose elektriniai neštuvai

Power of SEO

Savivaldybės dovana – naujas GMP automobilis

Apie mus

Viešoji įstaiga greitosios medicininės pagalbos stotis yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Klaipėdos miesto savivaldybės sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti būtinąją medicinos pagalbą, esant nelaimingiems atsitikimams, gyvybei gresiančioms būklėms, ūmiai susirgus ir užtikrina tolesnį pacientų transportavimą į atitinkamą gydymo įstaigą.

Įstaigos:

misija – teikti laiku kokybišką, patenkinančią pacientų lūkesčius būtinąją medicininę pagalbą nelaimingo atsitikimo ar ūmios ligos ištiktiems piliečiams;

vizija – ES reikalavimus atitinkanti, nuolat gerinanti paslaugų kokybę, konkurencinga organizacija, aktyviai bendradarbiaujanti su gelbėjimo tarnyba 112;

strateginis tikslas – paslaugų kokybės gerinimas iki bus pasiekti ES standartai;

uždaviniai – nuolatinis transporto ir įrangos atnaujinimas, naujų technologijų diegimas, darbo sąlygų gerinimas, personalo restruktūrizacija ir kvalifikacijos kėlimas, atlyginimų didinimas, racionali ūkinė-finansinė veikla, pacientų švietimas, kokiais atvejais kviečiama greitoji medicininė pagalba.

Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos Nr. 374